ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Dalsze informacje o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za realizację usług czy sprzedaż towaru. Niestety w tej sytuacji fiskus nie interesuje się czy należność od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy muszą kilka razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za sprzedane towary bądź zrealizowane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się notorycznie, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków w ustawowym terminie i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Z uwagi na wspomniany wyżej limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość rodzimych właścicieli firm, lecz muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Gdy zatem sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Konieczne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne opisanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do ciągłego monitorowania wpływu należności

Biura rachunkowe nieraz odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Na ogół przyczyną tego jest po prostu problem z regularnym monitorowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich pilnowania, by nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności wystawiających miesięcznie kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy kilkudziesięciu fakturach pilnowanie wpłat pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem i zmniejszenie prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]