Badania operatorów – co to takiego?

Sprawdź, komu zlecić badania operatorów Bielsko

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z długą i naprawdę wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza poznać nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że badania te znajdują również zastosowanie na przykład w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: co się na nie składa?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają bardzo od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc dokładny wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy aparaturowe, a także testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie należy się obawiać. Do ich wypełnienia powinno się podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma szczerość i dokładność udzielanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w przypadku osób planujących pracować jako operator maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Poznając ją zyskujemy wiedzę, czy badana osoba będzie potrafiła w odpowiednio szybki sposób reagować na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają też zdolność do oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu, widzenia przestrzennego i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w wypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto może je wykonywać?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może przeprowadzić tylko psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, do czego wymagane jest odbycie studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, inaczej można stracić prawo do wykonywania zawodu. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]