Badania psychologiczne kierowców – niezbędne dla zawodowców

Badania psychotechniczne Bielsko - usługi na miarę waszych potrzeb

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo konieczne?

Nie każdy kierowca musi poddać się tego rodzaju badaniom. Są one wymagane w przypadku dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Można stwierdzić więc, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć tylko wtedy, gdy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne organa – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Celem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez brak skupienia czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury. W toku badań bierze się pod uwagę wiek kierowcy, ponieważ kontrolowane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców zwykle robi się co 5 lat, lecz jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zobowiązani są przeprowadzać badania co rok.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]