Co to jest restrukturyzacja?

Kiedy przedsiębiorstwo przechodzi poważny kryzys, zobowiązania w stosunku do partnerów zwiększają się w zastraszającym tempie, a ogłoszenie upadłości wydaje się najlepszym wyjściem, być może nadszedł czas na przemyślenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Postępowanie restrukturyzacyjne – na ratunek zadłużonym przedsiębiorstwom

Restrukturyzacją można nazwać transformację spółki, mającą na celu niedopuszczenie do jej bankructwa i w konsekwencji podniesienie jej wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne ustawa z 2015 r.. Nowe przepisy są wyraźnie w wyższym stopniu nastawione na właścicieli firm i dostarczają im mnóstwo narzędzi do zawarcia układu z wierzycielami. Również postępowania toczą się krócej aniżeli w latach poprzednich i są odformalizowane. Restrukturyzacja przynosi wiele pozytywnych rezultatów: zahamować pędzącą spiralę zadłużenia, pozwalają zastopować egzekucje komornicze, wstrzymać wykonanie niepomyślnych ugód, a zwłaszcza ocalić przedsiębiorstwo przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – sanacyjne, układowe, o zatwierdzenie układu

Przytoczona powyżej ustawa wymienia 4 typy postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– postępowanie układowe, na które decydują się przeważnie właściciele firm zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć majątek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas trwania takiego postępowania jest częstokroć dłuższy aniżeli rok, ponieważ w sprawach odnoszących się do wierzytelności spornych, to sędzia podejmować decyzję o ostatecznej wysokości zobowiązania.
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po opracowaniu i zatwierdzeniu rejestru wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, jednakże w założeniu ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten rodzaj postępowania toczy się najczęściej do pół roku.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a jednocześnie zapewnia najpełniejszą ochronę przed windykacją. Niemniej jednak łączy się to z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez udziału sądu. W takim postępowaniu to dłużnik przy współudziale z nadzorcą układu, którego notabene sam wskazuje, samodzielnie przeprowadza rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Obowiązkiem sędziego jest tutaj tylko zatwierdzenie układu zgodnie z wolą wierzycieli.

Wypada podkreślić, że istnieją ograniczenia, które wpływają na to, który typ restrukturyzacji można zastosować w konkretnej sytuacji. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można zainicjować jedynie wówczas, gdy kwota wierzytelności spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku niezbędne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania układowego bądź sanacyjnego. Czynności restrukturyzacyjne są wielopłaszczyznowe, dlatego jeżeli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale nie wiesz, jaki typ będzie odpowiedni dla Twojego przedsiębiorstwa, obowiązkowo zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.