Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci? O automatycznej windykacji

Automatyczna windykacja. Dowiedz się więcej na flobo.io.

Może być dużo rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Regularne przypominanie o konieczności wniesienia opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel może dochodzić swojej własności poprzez windykację długu. Chociaż określenie to prawie każdemu niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego wszczyna się w stosunku do dłużnika rozmaite czynności zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy ta droga windykacji będzie nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i każdego miesiąca wystawia identyczną liczbę paragonów i faktur, ryzyko, że jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony w określonym czasie wyraźnie wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – ustaw własne scenariusze działań

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może skonfigurować indywidualne harmonogramy działań podejmowanych wobec nie płacących kontrahentów, definiując m.in. przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na koniec, jeżeli wspomniane wyżej kroki okażą się bezskuteczne, Flobo prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie przychodzących należności, a po kilku miesiącach skutkuje również zauważalną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]