Funt – jego aktualny kurs i historyczne przeliczniki poznasz online

Wymiana funtów - w tym miejscu przeczytasz o pełnej ofercie.

Funt brytyjski, którego prawidłową nazwą jest funt szterling, to jedna z najważniejszych walut świata. Mimo przynależności pierwotnie do struktur Wspólnoty Europejskiej a później UE, Wielka Brytania nie przyjęła euro i utrzymała swoją historyczną walutę.

Pozycja funta brytyjskiego po Brexicie

W wyniku decyzji o Brexicie, który był długotrwałym, ponad 4-letnim procesem, cena funta w stosunku do dolara oraz euro dostrzegalnie zmalała. Wiązało się to między innymi z oznajmieniem przez duże podmioty, w tym te związane z sferą finansów, wyjścia z rynku brytyjskiego, co przepowiadało spadek ilości miejsc pracy, a co za tym idzie także obniżeniem wpływów do PKB. Odrabianie sporego spadku kursu funta szterlinga z 2016 r. odbywa się powoli i przy dość znacznych wahaniach wartości waluty. Dodatkową komplikacją w tym procesie stała się recesja z 2020 r. wywołana długotrwałym zamknięciem angielskiej gospodarki w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Należy jednak zauważyć, iż funt brytyjski to bardzo mocny pieniądz, funkcjonujący na Starym Kontynencie już od XII w., który w samym tylko ubiegłym wieku wyszedł obronną ręką z dużych spadków wywołanych wycofaniem się z powiązania funta ze złotem, z dewaluacji z 1949 r. czy z legendarnego już ataku spekulantów walutowych z 1992 r.

Analizy kursu funta są na stronie kantoru internetowego

Funt szterling pozostaje dla Polaków istotną walutą, w której nadal często inwestują swoje finanse. Jest tak w głównej mierze z tej przyczyny, że mimo opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, tysiące pracujących tam Polaków nie wróciła do ojczyzny i nieustannie wspomaga finansowo swoich krewnych w Polsce. Aktualnym kursem funta brytyjskiego interesuje się tym samym znaczna grupa Polaków. Szuka ona przede wszystkim przejrzystych komunikatów nie tylko o przeliczniku tej waluty na euro bądź złotówki, ale nieraz również wykresów historycznych dotyczących kilku lat wstecz. Takie dane znajdują się między innymi na stronach kantorów internetowych, które aktualizują kurs co parę sekund. Dostęp do najświeższych informacji umożliwia również doświadczonym inwestorom sprzedawać walutę po rentownym kursie.