Hydroizolacja ściany i płyty fundamentowej jest niezbędna

Osłona fundamentów przed negatywnym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć wnikająca w mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity pleśni i grzybów z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na zdrowiu mieszkańców.

Komu powierzyć wykonanie hydroizolacji fundamentów?

Projektując budowę obiektu, powinno się powierzyć opracowanie najlepszej metody hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale również w przywracaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w danym przypadku. Wszak użycie adekwatnych technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest też szczegółowa analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można zweryfikować czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda ekspresowo wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się groźba podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, że po deszczu fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby hydroizolacji fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią stosuje się odmienne metody. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nanieść ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin użycie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów także powinno się zlecić profesjonalistom, bo nagminnym błędem niedoświadczonych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów izolacyjnych) lub użycie ich tanich zamienników, nie mających podobnych właściwości wodochronnych. Niewłaściwe ukończenie prac czy zastosowanie materiałów niedobranych do poziomu obciążenia wilgotnością może skutkować, iż będzie ona nieskuteczna.