Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

W niniejszym artykule poruszamy temat, jak odzyskać pieniądze z polisolokaty. Poniżej przedstawiamy użyteczne wskazówki dla osób, które planują likwidację polisolokaty.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Zacznijmy od tego, jakie są konsekwencje likwidacji polisolokaty. W tym wypadku kluczowym aspektem jest opłata likwidacyjna. Polisolokata to nazwa potoczna, bo formalnie rzecz biorąc jest to ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Po wypowiedzeniu umowy ubezpieczyciel powinien zwrócić wpłacone środki, jednak nie wszystkie. Zostaną one pomniejszone o tzw “opłatę likwidacyjną”, na niektórych umowach funkcjonującą pod nazwą “wartością wykupu”.

Do tego momentu wszystko jest przejrzyste i klarowne – problemy pojawiają się, gdy wysokość tej opłaty wynosi od kilkudziesięciu nawet do 100% wpłaconych środków. Ponieważ nie były to pojedyncze przypadki, a osób poszkodowanych mnóstwo, problemowi opłat likwidacyjnych przyjrzał się Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wniosek? Zapisy w umowie, które doprowadzały do naliczania ogromnej części lub całości zgromadzonego kapitału, zaczęto traktować jako “niedozwolone postanowienie umowne”. Z tej przyczyny banki i ubezpieczyciele, którzy oferowali lub nadal oferują polisolokaty, obniżyli wysokość opłat likwidacyjnych. Również polskie sądy orzekają na korzyść osób, które podpisały dokumenty zawierające niedozwolone klauzule.

Skontaktuj się z Federacją Konsumentów

Prawo stoi po stronie osób, które chcą wypowiedzieć umowy z ubezpieczycielami oferującymi polisolokaty. W jaki sposób dowiedzieć się, czy zawarta z bankiem lub ubezpieczycielem umowa zawiera “niedozwolone postanowienie umowne” i jest na tyle niekorzystna, by walczyć w sądzie o zwrot środków? Jedną z opcji jest kontakt z Federacją Konsumentów. W większości dużych, wojewódzkich miast znajdują się takie ośrodki (m.in. w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Olsztynie i innych). Poza poradą prawną i doradztwem, eksperci mogą przygotować pismo interwencyjne do banku lub ubezpieczyciela, które może pomóc w zakończeniu sporu i zamknięciu sprawy.

Zaufaj kancelarii prawnej

Druga opcja, jak odzyskać pieniądze z polisolokaty, to zaangażowanie wyspecjalizowanej w tej dziedzinie prawa kancelarii. Warto wiedzieć, że pozew o zwrot tzw. opłaty likwidacyjnej można złożyć przez 10 lat od momentu rozwiązania umowy z bankiem lub ubezpieczycielem.

Źródło tekstu: https://cbkancelaria.pl/wszystko-o-polisolokatach/jak-odzyskac-pieniadze-z-polisolokaty/