Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego, uzyskasz na https://tlumaczalnia.pl/ceny/.

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z większości państw świata wzrosło zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń wykonują mnóstwo uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie statystycznych obywateli, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, że online bez trudu można wyszukać bezpłatne platformy do translacji, długo jeszcze nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, bo skorzystanie z ich usługi jest nierzadko wymagane, np. jeżeli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak wstępnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Od czego więc zależna jest cena przekładu?

Okoliczności mające wpływ na końcowy koszt przekładu

Na to ile ostatecznie zapłacimy za przekład dokumentu wpływ mają wypunktowane poniżej elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest zwyczajowo o kilkanaście procent tańszy aniżeli translacja na język obcy.
2. Język, z którego bądź na który chcemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (niemiecki, niderlandzki) czy romańskich (hiszpański, włoski) będzie co do zasady tańszy niż translacja z mniej popularnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia lub zagadnienia, które opisuje dokument. Translacja prac dyplomowych, artykułów medycznych bądź kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej branży, ale również stosowną wiedzę, by trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji groźnych w skutkach pomyłek.
4. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy przygotować portfel na wyższy koszt.

Czym różni się przekład uwierzytelniony od tłumaczenia prostego?

Warto dodać, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak akt ślubu bądź dokumenty szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym nadaje mu oddzielny numer, jak również zaznacza czy przekład wykonany był z kopii, odpisu bądź oryginału. Tłumacze przysięgli często posiadają stały cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w razie nieodzowności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu poświadczonym – 1125 znaków.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]