Jakie usługi świadczy prywatny detektyw?

Usługi detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo pomocne też dla pracodawców – pozwalają np. sprawdzić czy zatrudniony będący na zwolnieniu lekarskim naprawdę nie jest w stanie pracować lub czy informacje zawarte przez niego w podaniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności winien posiadać prywatny detektyw i w rozwiązaniu jakich problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę prywatnego detektywa. By legalnie wykonywać ten zawód, należy posiadać stosowną licencję, która wydawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, iż osoby przystępujące do testu muszą też spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa dowolnego z krajów wchodzących w skład UE, minimum średniego wykształcenia i świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Warunkiem jest także niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywa?

Gros zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego typu spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. kiedy mamy podejrzenie, iż nasz partner jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam również ustalić faktyczną wysokość dochodów byłego małżonka, co jest bardzo przydatne w przypadku spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.