Kto może wykonać badania gruntu?

Bez względu na to, czy budujemy dom jednorodzinny, czy jesteśmy inwestorem rozpoczynającym budowę dużego osiedla mieszkaniowego, nie możemy zapomnieć o przydatnych podczas budowy pracach. Na uwagę zasługują między innymi badania gruntu. W jakim celu wykonuje się badania gruntu? Jakie czynności obejmują?

Badania gruntu – czym są?

Badania gruntu to rodzaj usług geologicznych, które wykonywane są tak podczas rozpoczynania inwestycji budowlanej, jak i w czasie jej trwania. Stawiają sobie za cel identyfikacja warunków gruntowo-wodnych obszaru, na którym ma zostać wzniesiony obiekt budowlany. Dzięki temu śmiało można zacząć budowę w danym punkcie. Nie trzeba wówczas bać się, że wybudowany budynek zawali się, bo parametry gruntowo–wodne były niewłaściwie. Poprawnie przeprowadzone badania gruntowe pomagają określić ułożenie warstw gruntu oraz jego właściwości hydrogeologiczne. Umożliwiają również ustalenie własności fizycznych i mechanicznych terenu, na którym mają mieć miejsce prace budowlane.

Badania gruntu – jakie czynności przeprowadza się w ich trakcie?

Badania gruntu to wiele złożonych działań, które mogą wykonywać jedynie bardzo doświadczone osoby o wysokich kwalifikacjach. Najczęściej rozpoczynają się od wiercenia geologicznego i sondowania geologicznego. Później wykonywane są też laboratoryjne badania gruntu. Końcowym etapem badań geologicznych jest w każdym przypadku opracowanie dokumentacji na podstawie uzyskanych wyników badań. Chcąc wykonać badania geologiczne przed rozpoczęciem budowy bądź już w czasie jej trwania, powinno się powierzyć je wykwalifikowanym geologom, który mają stosowne uprawnienia. Tylko w takiej sytuacji można mieć pewność, że prace będą odpowiednio wykonane, a otrzymane rezultaty są zgodne ze stanem faktycznym. Na szczęście, aktualnie odszukanie firm oferujących badania geologiczne, nie przysparza wielu kłopotów. Znaczna część z nich to firmy cieszące się uznaniem klientów.