Ochrona budynku przed wilgocią jest niezbędna – o hydroizolacji

W trakcie budowy dowolnego obiektu, bez względu na to czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania należy zatroszczyć się o poprawne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przeniknąć do nieprawidłowo bądź w ogóle niezabezpieczonych murów obniży ich trwałość i potencjał izolacji cieplnej, a także doprowadzić do rozwoju szkodliwych dla zdrowia grzybów i pleśni.

Które części budowli trzeba chronić hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą przede wszystkim balkony, dachy, fundamenty, piwnice i tarasy zielone, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z lub opadami atmosferycznymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy podpowiedzą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wilgocią i jakiej technologii należy użyć w odniesieniu do danych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Z kolei tarasy zielone izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, by każda warstwa miała spadek przeciwdziałający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. Tak samo hydrolizuje się także balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Ważne jest, by planowanie hydroizolacji, powierzyć doświadczonej ekipie, posiadającej wieloletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, generalni wykonawcy i deweloperzy skorzystają na współpracy ze specjalistami w toku prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem uszczelek pęczniejących, taśm dylatacyjnych, taśm PVC czy węży iniekcyjnych. Natomiast na zamówienie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, uszczelnieniem i naprawą przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.