Odszkodowania, prawo pracy, prawo cywilne – kancelaria prawna w Krakowie

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy podejmujemy

Na co dzień przeważającą część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, dochodzeniem odszkodowań oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym obszarze polega na stałym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Występując w imieniu naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy oraz zminimalizowanie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne spółek

Zakres działalności Kancelarii koncentruje się też na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma przede wszystkim charakter kompleksowy. Doradzamy naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo pracy, handlowe, administracyjne czy nawet podatkowe. Pragniemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej spółki, w związku z tym koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne konsekwencje prawne.