Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Sprawdź, gdzie zamówić kontenery na śmieci

Nie wszystkie odpady powinny trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które powstają podczas różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z przechowywaniem i transportem odpadów. Aby ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do składowania i transportu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których przedsiębiorstw?

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Pośród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem strychów i piwnic, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one klientom, a po zapełnieniu transportują do punktu legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Kontakt:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]