Przetwory ekologiczne muszą mieć odpowiednie certyfikaty

Jeśli szukasz ekologicznej żywności, koniecznie odwiedź ten adres.

Od prężnego rozkwitu branży spożywczej, który trwa od zeszłego stulecia, artykuły jedzone przez nas na co dzień zaczęto coraz częściej nasycać przeróżnymi związkami wydłużającymi ich świeżość. Jednak wraz z rosnącą świadomością konsumentów odnośnie tego, co jedzą i jakie może to wywoływać skutki dla ich zdrowia, ostatnio coraz częściej poszukują oni towarów wytworzonych z żywności nieprzetworzonej.

Żywność ekologiczna – z upraw nie wykorzystujących syntetycznych nawozów i pestycydów

Żeby dany wyrób oferowany w Polsce mógł nazywać się „ekologicznym”, musi sprostać kilku wymogom. Żywność eko oraz przetwory z niej wyprodukowane muszą pozyskać konkretne certyfikaty przyznawane przez wyznaczone do tego instytucje. Podstawową jednak właściwością spożywczych wyrobów ekologicznych jest to, że wykorzystane do ich przyrządzenia owoce i warzywa kultywowano z zachowaniem najważniejszych reguł rolnictwa ekologicznego. To oznacza, że rolnicy nie stosowali chemicznych pestycydów ani nawozów mogących niekorzystnie oddziaływać nie tylko na samopoczucie ludzi, ale które również szkodzą ekosystemowi. Niektóre wszak nawozy powodują zakwaszenie gleby lub zatruwają wody gruntowe, a opryski upraw silnymi pestycydami nierzadko są przyczyną obumierania pożytecznych owadów. Natomiast ekologiczna uprawa powoduje, że rośliny cechują się niższą zawartością metali ciężkich, azotynów oraz azotanów, a to oznacza, że mniej tych substancji przeniknie do ciała ich konsumentów.

Zamawiasz przetwory ekologiczne? Czytaj uważnie informacje na opakowaniu

Przetwory ekologiczne podlegają stałemu nadzorowi we wszystkich fazach produkcji, w tym też podczas transportu oraz składowania. Co istotne, jeżeli produkt spełnia kryteria, jego wytwórca prócz standardowych informacji między innymi o terminie trwałości, kaloryczności, temperaturze przechowywania oraz wadze netto, miejscu produkcji składników, musi też koniecznie wskazać numer ID jednostki certyfikującej ten produkt i umieścić logo produkcji ekologicznej UE, którym są białe gwiazdki, które tworzą w kształt listka. Wypatrując żywności ekologicznej należy zatem czytać dokładnie etykiety wyrobów, a zamawiając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie zamieszczona jest informacja o przyznanych certyfikatach.

Kontakt:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]