Rozwój kompetencji pracowników – jak zacząć?

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o rozwoju pracowników, odnajdziesz na janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/

Rośnie liczba pracodawców, którzy zauważają, że rozwój pracowników znacząco ma wkład w powodzenie całej firmy. Zaangażowana kadra posiadająca duży arsenał kompetencji miękkich to ważny filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – wypróbowane techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników pozwalający na ewaluację ich osobistych predyspozycji oraz kompetencji może pomóc pracodawcy w kompletowaniu zespołu, który będzie gotowy na wielorakie wyzwania. Za pomocą sesji AC/DC wykonanej przez wykwalifikowanego specjalistę można dostrzec, kto z zatrudnionych wykazuje kompetencje przywódcze i będzie najlepszym przełożonym zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane na różne sposoby – np. w formie sesji grupowych bądź indywidualnych. W czasie spotkań z zatrudnionymi stosowane są wypróbowane techniki szkoleniowe, jak np. zadania grupowe, symulacje, wywiady bądź case study (analiza danego przypadku). W ten sposób można odkryć skryte możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej pracę z załogą w formie coachingu.

Jak prowadzone są sesje AC/DC i rozwój kompetencji pracowników?

Poprawnie przygotowany audyt jest rozdzielona na wiele stadiów. Rozpoczyna się od określenia kompetencji potrzebnych na danym stanowisku. W kolejnej fazie audytor wybiera narzędzia, które zostaną wykorzystywane podczas sesji. Dalszym stadium jest przekazanie informacji na temat celów sesji oraz tego, co chce się z jej pomocą uzyskać. Równie ważne jest też miejsce, w którym zostaną wykonane sesje z zespołem – musi ono zapewniać komfort, który wspomoże realizację założeń audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa czy też indywidualna) jest przeprowadzana przez doświadczonych doradców z wykształceniem psychologicznym. Czas trwania sesji wynosi nie więcej niż sześć godzin. Po jej zakończeniu Klient odbiera spersonalizowany, drobiazgowy protokół, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony oraz podane są polecenia, jak powinien być prowadzony kolejną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]