Zapisz się na szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości użycia poufnych danych jest o wiele więcej. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję ABI, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Dodatkowo potencjalny administrator musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy wyznaczenie ABI jest fakultatywne.

Szkolenia ABI – jak zdobyć specjalistyczne kwalifikacje

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje przestrzeganie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną listę danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas kursu słuchacze poznają kluczowe pojęcia, takie jak GIODO, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, a także uczą się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte uprawnienia, a także dostęp do materiałów edukacyjnych i wzorów dokumentów.